Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на дипломни работи ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика"

четвъртък, 11 юли 2013 19:26 /
Начало:
понеделник, 16 септември 2013 8:00
Край:
понеделник, 16 септември 2013 2:00
Място:
УНСС, зала 2065, 2067
Подробности:

Защитата на дипломна работа през м. Септември ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 час.

Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013.