Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Дата за защита - ОКС "Магистър" - специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализ"

четвъртък, 02 август 2012 13:53 /
Начало:
понеделник, 24 септември 2012
Край:
понеделник, 24 септември 2012
Място:
УНСС
Подробности:

Дата за защита - 24.09.2012 г. от 9.00 ч.

Краен срок за предаване на дипломни работи: 18.09.2012 г.