Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Дати за Държавен изпит ОКС Бакалавър и защита ОКС Магистър - "Икономика на съобщенията"

понеделник, 23 юли 2012 15:15 /
Начало:
понеделник, 17 септември 2012
Край:
понеделник, 17 септември 2012
Място:
УНСС
Подробности:

 

Дата за Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. от 11.30 ч.


Дата за защита - ОКС "Магистър" - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. - 11.00 ч.

Краен срок за предаване на дипломните работи: 05.09.2012 г.