Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 24 септември 2015 21:26

Бакалавърска програма "Бизнес информатика" - Обучение в 4 курс

itc_d9cd4_plan_bachelor_BI_4year.png