Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: събота, 15 март 2014 13:44

Какви са възможностите за продължаване на обучението?

Студентите завършили специалност "Бизнес информатика и комуникации", бакалвърска степен, могат да продължат успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за повишаване на знанията и получаване на нови в модрени области като ERP системи, Бизнес интелигентни системи, Информационни технологии за бизнес анализи.