Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 13 ноември 2014 17:04

Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи""

 itc_92106_checkmark.jpgОбучение


Изучавани дисциплини

itc_92106_checkmark.jpgРазработка на магистърска тезаПравила за защита на магистърска теза

Теми за дипломен проект

Дати и срокове