Катедра "Информационни технологии и комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 25 август 2020 17:22

Магистърска програма "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"