Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 22:51

Настоятелство

Kъм катедра "Информационни технологии и комуникации" функционира настоятелсто, което включва водещи световни и местни фирми в областта на информационните технологии:

  • IВМ България
  • Microsoft България
  • SAP Labs България
  • dWare ЕООД
  • PIM Prima ЕООД