Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:15

Курс "Бази от данни"

Целта на курса е студентите да се запознаят с теорията и практиката на проектиране и използване на Бази от данни за изграждане на компютърни информационни системи.

Учебната програма включва следните основни теми:

 • Еволюция и архитектура на базите от данни;
 • Системи за управление на бази от данни;
 • Модели на данните и моделиране на данните;
 • Нормализация и нормални форми;
 • Проектиране на схемата на базата от данни;
 • Запитвания и оптимизация на запитванията;
 • Използване на базите от данни за изграждане на информационни системи.

Използват се съвременни инструменти:

 • MS SQL Server
 • Oracle
 • Sybase power designer

 След завършване на курса студентите трябва да получат трайни знания за:

 1. Проектиране на релационни бази от данни, като спазват критериите на релационната теория;
 2. Използване на базите от данни за изграждане на информационни системи;

Титуляр: доц. Желязко Желязков

Ресурси: Online курс