Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:19

Курс "Компютърни мрежи и телекомуникации"

Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с най-новите постижения в областта на компютърните мрежи и телекомуникации. Учебното съдържание включва теми, които представят последователно появата и историческото развитие на компютърните мрежи. Основните видове компютърни мрежи, организацията и топологиите на локалните мрежи, физическите среди за предаване на данни, методите за достъп до физическата среда. Дисциплината обръща внимание върху седемслойния модел и протоколите за компютърни мрежи. Последователно се дават основните характеристики на всеки от слоевете. Представят се в детайли IP и TCP протокола, както и действието на съответните приложни протоколи. Всяка от темите от учебния материал се допълва с разработване на въпроси и практически казуси по време на семинарните занятия. Паралелно с това студентите извършват и практическа работа по наблюдение, анализ и настройки на мрежи.