Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:52

Защитени докторати

Защитени докторати

На 17.09.2013 асистент Мария Мързованова успешно защита своята докторска диертация на тема "Методи за изграждане на информационни системи с бизнес интелигентно тагиране чрез таксономии и фолксономии".

На 25.06.2013 асистент Наталия Футекова успешно защита своята докторска диертация на тема "Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством инструмент за анализ на бизнес процеси".

На 25.06.2013 докторант Михаил Кончев успешно защита своята докторска диертация на тема "Бизнес интелигентни системи, изследване и анализ".

На 21.06.2013 докторант Денислав Александров успешно защита своята докторска диертация на тема "Влияние на мобилните телекомуникации върху заетостта и организацията на работния процес в България".