Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 04 юли 2019 11:07

Магистърска програма "Бизнес информатика"