Катедра "Информационни технологии и комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 23 януари 2019 7:13

_Test

Home ||

AI

Изкустеният интелект

проф. Димитър Велев

Изкустеният интелект днес. Важен, опасен? Ще замени ли човечеството?Изксутвеният интелект днес. Важеn, опасен? Ще замени ли човечеството?Изксутвеният интелект днес. Важен, опасен? Ще замени ли човечеството?Изксутвеният интелект днес. Важеn, опасен? Ще замени ли човечеството?Изксутвеният интелект днес. Важен, опасен? Ще замени ли човечеството?Изксутвеният интелект днес. Важеn, опасен?

Cinque TerreБакалавър

Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към

Сециалности

Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към.

Прочети

Cinque TerreБакалавър

Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

Cinque TerreБакалавър

Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.