Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Успешна защита на докторска дисерация на докторант Смилен Кузманов

вторник, 21 юни 2016 10:40

На 20.06.2016 докторант Смилен Кузманов успешно защити своята докторска дисертация на тема 'Методология за интегриране на бизнес приложения посредством архитектура за оперативна съвместимост'.

Много интересна тема, подготвен докторант, строго, но справедливо жури, силна защита, заслужаваща внимание.

itc_d1600_20160620_110746.jpg

itc_d1600_20160620_111555.jpg

Поздравления за Смилен и неговия ръководител доц. Моника Цанева!

Пожелаваме много професионални успехи и следващи научни постижения.
Галерия снимки от Успешна защита на докторска дисерация на докторант Смилен Кузманов ...