Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция

сряда, 27 април 2016 16:40

Проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ посети университета Бордо 1, Франция, по програмата Eразъм.

Университетът Бордо е третият най-голям френски университет с повече от 50 000 студенти, включително 2000 докторанти и 6000 чуждестранни студенти. По своите академични показатели висшето училище се подрежда в първите 200 световни университета през 2015 г.

По време на посещението си проф. Велев изнесе цикъл лекции пред докторанти в Центъра по информатика (LaBRI).

Центърът е научно-изследователско звено, обединяващо 320 служители, от които около 120 са преподаватели, 140 докторанти, 60 административен състав. Членовете му са групирани в 6 екипа, чиято дейност е разпределена в областите: Комбинаторика и алгоритми; Обработка на изображения и звук; Формални методи; Модели и алгоритми за биоинформатика и визуализация на данни; Програмиране, мрежи и системи; Алгоритми за високопроизводителни числени приложения.


Виж повече

Галерия снимки от Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция ...