Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Публикувани са теми за магистърски тези

петък, 27 ноември 2015 6:57

Темите за магистърски тези за студентите от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация Информационни Технологии за бизнес анализи" са публикувани.

Повече информация на moode.unwe.bg

Галерия снимки от Публикувани са теми за магистърски тези ...