Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Публикувани са теми за дипломни проекти

сряда, 11 ноември 2015 21:15

Публикувани са теми за дипломни проекти на студенти от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър".

Повече информация на moodle.unwe.bg

Галерия снимки от Публикувани са теми за дипломни проекти ...