Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Наш колега откри Международeн форум „Природни бедствия и управление на аварийни ситуации 2015“

петък, 06 ноември 2015 15:14

Международeн форум „Природни бедствия и управление на аварийни ситуации 2015“ (ICNDEM-2015) се проведе в университета. В него участваха учени от България, Япония и Норвегия, представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ към МВР, Българската асоциация по моделиране и симулации БУЛСИМ, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE), София, и др. Целта на събитието бе да се осигури научна среда, която да подпомогне диалога и обмена на идеи между различните нива на академичната общност и бизнеса.

Форумът бе открит от проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Той посочи, че конференцията е фокусирана върху различните аспекти на природните бедствия и управлението при аварийни ситуации.

Виж повече

Галерия снимки от Наш колега откри Международeн форум „Природни бедствия и управление на аварийни  ...