Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет

четвъртък, 06 ноември 2014 14:15

На приключилата наскоро четиринадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество 2014-2016 г., организирана от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката на Република България, на която бяха подадени повече от 40 проекта в 5 научни области, успешно са класирани 12, като в приоритетното направление „Информационни и комуникационни технологии“  беше класиран единствено проект, предложен от съвместен екип учени от УНСС и Химикотехнологичния университет, гр. Шенянг, Китай.

В екипа на УНСС са включени участници от катедри „Информационни технологии и комуникации“ и „Икономика на недвижимата собственост“, както и представител на Института по системни изследвания и роботика към БАН. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д-р Димитър Велев от катедра "Информационни технологии и комуникации", а водещи изследователи са доц. д-р Георги Забунов и доц. д-р Пламена Златева.

Повече информация

Галерия снимки от Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет ...