Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Четвърта международна конференция ICAICTSEE - 2014

сряда, 29 октомври 2014 13:04

Четвърта международна конференция по приложението на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE - 2014) се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от факултет „Приложна информатика и статистика“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, СА „Димитър Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, НБУ, ВТУ „Тодор Каблешков“, Шуменския университет „Константин Преславски“, Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг и др.

Повече информация

Галерия снимки от Четвърта международна конференция ICAICTSEE - 2014 ...