Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Kонкурс за стипендии по информационни и комуникационни технологии по проект „План за младежко обучение-YES" за 2009 г.

неделя, 14 март 2010 12:34

Международният съюз по далекосъобщения обявява конкурс за стипендии по проект „План за младежко обучение-YES" за 2009 г. Проектьт има за цел да финансира младежи от слабо развити страни, развиващите се страни и страните в преход, които имат желание да завършат следдипломното си образование по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и свързани с това области. По този начин ще се даде възможност на мотивирани млади хора да допринесат за развитието на техните общества, страни и региони, използвайки придобитите ИКТ знания и умения.

Желаещите да участват в конкурса за YES стипендии трябва да изпратят необходимите документа и заявление директно до Международния съюз по далекосъобщения не по-късно от 31 март 2009 г. Повече информация, както и изискваните документи може да намерите на сайта на ITU-D, инициативата „Деца и младеж" на адрес:

www.itu.int/ITU-D/vouth и на www.itu.int/ITU-D/youth7ves/youth education, scheme.html.

Галерия снимки от Kонкурс за стипендии по информационни и комуникационни технологии по проект „Пла ...