Катедра "Информационни технологии и комуникации"

На 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика.

събота, 25 февруари 2017 20:42

На 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика.

Първенци са 27 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" за учебната 2017/2018 г.

Виж повече

Галерия снимки от На 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състеза ...