Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Избор на тема за дипломент проект от студенти от спец. "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език"

понеделник, 27 октомври 2014 21:15 /
Начало:
понеделник, 27 октомври 2014
Край:
понеделник, 24 ноември 2014
Място:
УНСС, 2070
Подробности:

Публикуван е списък с теми за дипломни проекти за ОКС "Бакалавър".

Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 24.11.2014.

Повече информация може да бъде намерена тук.