Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обявени конкурси за докторанти

понеделник, 14 октомври 2013 11:15 /
Начало:
Край:
четвъртък, 14 ноември 2013
Място:
УНСС
Подробности:

Обявени са места за кандидати - докаторанти към катедра "Информационни технологии и комуникации".

Катедра

Докторски програми

Брой докторантури по форми на обучение

 

Редовно

Задочно

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

(ERP системи)

-

1

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

(Бизнес интелигентни системи)

1

1

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

(УЕБ технологии)

-

1

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

(Облачни изчисления)

1

1

Подробна информация може да бъде получена на :

http://www.unwe.bg/bg/pages/3063/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.html.