Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика"

вторник, 29 октомври 2019 11:22 /
Начало:
вторник, 10 март 2020 8:00
Край:
вторник, 10 март 2020 13:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 10.03.2020 от 8.00 часа 

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 24.02.2020. Изпращане на материали на рецензент 27.02.2020