Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър"

вторник, 29 октомври 2019 11:20 /
Начало:
вторник, 10 март 2020 8:00
Край:
вторник, 10 март 2020 13:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 10.03.2020 от 8.00 часа - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 
  • 10.03.2020 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане.
  • Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 24.02.2020. Изпращане на материали на рецензент 27.02.2020.