Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика"

вторник, 09 юли 2019 18:43 /
Начало:
четвъртък, 03 октомври 2019 8:00
Край:
сряда, 03 юли 2019 15:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 03.10.2019 от 8.00 часа 

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 16.09.2019. Изпращане на материали на рецензент 19.09.2019.