Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър"

вторник, 09 юли 2019 18:42 /
Начало:
четвъртък, 03 октомври 2019 8:00
Край:
четвъртък, 03 октомври 2019 15:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 03.10.2019 от 8.00 часа - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 
  • 03.10.2019 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане.
  • Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 16.09.2019. Изпращане на материали на рецензент 19.09.2019.