Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика"

понеделник, 22 април 2019 10:39 /
Начало:
четвъртък, 04 юли 2019 9:00
Край:
четвъртък, 04 юли 2019 16:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 04.07.2019 от 9.00 часа 

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 10.06.2019. Изпращане на материали на рецензент 13.06.2019.