Катедра "Информационни технологии и комуникации"

CUBE@UNWE - Какво е да бъда IT

сряда, 14 ноември 2018 8:12 /
Начало:
четвъртък, 25 октомври 2018 17:30
Край:
четвъртък, 25 октомври 2018 18:30
Място:
УНСС, зала 2013
Подробности:

Какво е да бъда IT