Катедра "Информационни технологии и комуникации"

CUBE@UNWE - Какво е StartUp?

сряда, 14 ноември 2018 8:10 /
Начало:
сряда, 31 октомври 2018 17:30
Край:
сряда, 31 октомври 2018 18:30
Място:
УНСС, зала 2013
Подробности:

Какво е StartUp?

Имам идея … от къде да започна?

Тенденции в стартъп средата