Катедра "Информационни технологии и комуникации"

CUBE@UNWE - Свят без пароли - Zero-knowledge proofs

сряда, 14 ноември 2018 8:07 /
Начало:
четвъртък, 08 ноември 2018 17:30
Край:
четвъртък, 08 ноември 2018 18:30
Място:
УНСС, зала 2013
Подробности:

Zero-knowledge proofs (ZKP) е революционна технология, която елиминира нуждата от пароли и от обмен на чувствителна информация в Интернет пространството

Заповядайте на семинара, където ще може да научите:

  • защо Сергей Брин, съосновател на Google, е ентусиазиран за бъдещето на ZKP
  • какво е "Пещерата на Али Баба"
  • как може да се авторизирате и автентикирате без пароли
  • как хедж фондовете могат да използват ZKP
  • как да докажете на някого, че знаете секретна информация, без да разкривате нищо за самата информация
  • как ZKP може да се използва за сигурно и анонимно електронно гласуване
  • и много други...