Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"

петък, 20 юли 2018 11:05 /
Начало:
четвъртък, 04 октомври 2018 8:00
Край:
четвъртък, 04 октомври 2018 14:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" ще се проведе на 04.10.2018 от 8.30 часа.

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на магистърски тези в катедрата 17.09.2018. Срок за изпращане на материали на рецензент 21.09.2018.