Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър"

петък, 20 юли 2018 11:02 /
Начало:
четвъртък, 04 октомври 2018 8:00
Край:
четвъртък, 04 октомври 2018 14:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 04.10.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ.
  • 04.10.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане.
  • Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 17.09.2018. Изпращане на материали на рецензент 21.09.2018.