Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"

вторник, 10 април 2018 19:11 /
Начало:
четвъртък, 12 юли 2018 8:30
Край:
четвъртък, 12 юли 2018 18:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" ще се проведе на 12.07.2018 от 8.30 часа.

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на магистърски тези в катедрата 11.06.2018. Срок за изпращане на материали на рецензент 15.06.2018.