Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика"

сряда, 28 февруари 2018 8:07 /
Начало:
вторник, 20 март 2018 8:30
Край:
вторник, 20 март 2018 9:30
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.03.2018 от 8.30 часа.

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на магистърски тези 12.03.2018