Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Информационна среща със студенти относно Програма Еразъм + за академична година 2018/2019

вторник, 13 февруари 2018 16:06 /
Начало:
сряда, 21 февруари 2018
Край:
сряда, 21 февруари 2018
Място:
УНСС
Подробности:

Информационна среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019