Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър"

сряда, 03 януари 2018 9:08 /
Начало:
вторник, 20 февруари 2018 8:00
Край:
вторник, 20 февруари 2018 14:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 20.02.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в  зала "Библиотека".
  • 20.02.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане.
  • Срок за предаване на дипломни проекти  12.02.2018