Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"

четвъртък, 29 юни 2017 11:01 /
Начало:
четвъртък, 05 октомври 2017 8:00
Край:
четвъртък, 05 октомври 2017 15:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализи" ще се проведе на 05.10.2017 от 8.00 часа.

Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на магистърски тези 18-21.09.2017