Катедра "Международни отношения"

Обновено: сряда, 29 юни 2016 15:24

Защо при нас?

Ние сме първото университетрско образование по дипломация и политика в България от 1976 г. Традициите ни задължават да постигаме резултати.

Ще ви научим да:

 • разрешавате конфликти
 • управлявате проекти
 • правите европейски и български политики
 • развивате лидерски качества и умения за работа в екип
 • бъдете дипломати
 • водите преговори
 • откриете своето място в света

Искате ли да сте част от:

 • елита на България
 • най-добрата българска школа по дипломация
 • успелите хора в големия бизнес
 • ключовите експерти в международни организации
 • благополучните мечтатели и пътешественици

Кандидаствай! Ела! Запиши се!

Над 3500 човека са в нашата мрежа!