Катедра "Международни отношения"

Кандидат-магистърски изпит с есе

понеделник, 06 август 2018 15:55

Кандидат-студентите за ОКС "Магистър" за специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" могат да се явят по избор на кандидат-магистърския тест на УНСС или да разработват есе по тема от международните отношения. Възможно е явяване на кандидатите и на двата вида приемни изпити, като в този случай за балообразуваща се приема по-високата оценка. Разписанието за изпитите се публикува на страницата на УНСС под рубриките Прием-Магистри-Редовни изпити и класирания.

 Изпитът с есе продължава 2 часа. Основни изисквания към есето:

  • Да съдържа ясно и синтезирано формулирана теза, която последователно е обосновавана в изложението;
  • Да се отличава със собствено виждане за проблематиката;
  • Да идентифицира причинно-следствени връзки, да съпоставя процеси, проблеми и факти;
  • Да е в обем 5-7 ръкописни страници;
  • Да се има предвид, че се оценяват и стилът, и граматическата коректност на работата.

Галерия снимки от Кандидат-магистърски изпит с есе ...