Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност"

четвъртък, 19 май 2016 8:54 /
Начало:
вторник, 05 юли 2016
Край:
вторник, 05 юли 2016
Място:
УНСС
Подробности:

На 05.07.2016 г. от 10.00 в зала 4053 /Нов корпус, УНСС/ ще се проведат защити на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност" - магистри. Дипломантите следва да подадат по две молби - една в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и една в Дирекция "Магистърска степен" най-късно до 20.06.2016 г. Необходим елемент на молбите е подписът на съответния научен ръководител.

Разработките се предават в срок до 28.06.2016 г. в Катедрата /в един екземпляр плюс копие на диск/.