Катедра "Международни отношения"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 септември 2012 12:51

Специалности

специалност "Международни отношения" - ОКС "бакалавър"

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ"

специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър"

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА"

специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "магистър"

спациалност "Национална сигурност" - ОКС "магистър"