Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези на спец."Национална сигурност"

сряда, 20 юни 2018 15:53

На 12.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 4054 на УНСС ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две (2) молби подписани от научните ръководители - едната в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и втората в Дирекция "Магистърска степен"  /отдел "Студенти" в срок до 25.06.2018 г.

Разработките се предават в един екземпляр плюс едно копие на електронен носител /диск/ в срок до 06.07.2018 г.

Галерия снимки от Защити на магистърски тези на спец."Национална сигурност" ...