Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези

петък, 27 април 2018 10:37

На 09.07.2018 г. от 09.00 ч. в зала 2023 ще се проведат защитите на магистърските тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две молби, подписани и от научен ръководител - една в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и една в Дирекция "Магистърска степен" в срок до 20 юни.

Разработките - /в един екземпляр + едно копие на електронен носител/ се предават в срок до 02.07.2018 г.

 

Галерия снимки от Защити на магистърски тези ...