Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези на студентите от спец. "Национална сигурност"

понеделник, 26 септември 2016 16:37 /
Начало:
вторник, 18 октомври 2016 9:00
Край:
вторник, 18 октомври 2016
Място:
зала 4003, УНСС
Подробности:

На 18.10.2016 г. от 09.00 часа, в зала 4003 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност" - ОКС "МАГИСТЪР". Моля студентите да подадат по две молби /една в Катедра "Международни отношения" -  стая 3080, Нов корпус, УНСС, и една в Дирекциа "Магистърска степен"/ в срок до 3-ти октомври 2016 г.

Краен срок за предаване на разработките /един хартиен екземпляр и един на електронен носител - диск/ - 12-ти октомври.