Катедра "Международни отношения"

защити на магистърски тези

четвъртък, 09 май 2019 16:05 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 9:00
Край:
вторник, 09 юли 2019
Място:
УНСС
Подробности:

На 09.07.2019 г. от 09.00 ч. в зала 2119 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две молби/заявления - една в каб.3080 и една в Дирекция "Магистърска степен" с посочена тема и подпис на научния ръководител в срок до 14 юни 2019 г.

Разработките се предават в срок до 01.07.2019  г. в каб. 3080 /едно книжно тяло и копие на електронен носител - диск/