Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност"

вторник, 12 февруари 2019 13:49 /
Начало:
четвъртък, 14 март 2019 10:00
Край:
четвъртък, 14 март 2019
Място:
Подробности:

На 14.03.2019 г. от 10.00 ч. в зала 2094 ще се проведат защити на магистърските тези на студентите от спец. "Национална сигурност". Дипломантите следва да подадат по две молби/заявления, подписани от научен ръководител в Катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и в Дирекция "Студенти" - ОКС "Магистър" в периода 20-25 февруари 2009 г.

Магистърските тези се предават в два екземпляра /едно книжно тяло и едно на електронен носител - диск/ в Катедра "Международни отношения" в срок до 07.03.2019 г.