Катедра "Международни отношения"

Обновено: вторник, 22 март 2016 10:29

Минимуми

В процеса на обучение всеки докторант трябва да покрие набор от докторантски минимуми, които са в две категории - задължителни и избирами. Повече информация:

Политология (Международни отношения и външна политика)

Световно стопанство и МИО