Катедра "Международни отношения"

Обновено: сряда, 17 юни 2015 11:22

Обучение

Специалност "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър"

Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър"

Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър"

Специалност "Национална сигурност" - ОКС "Магистър"

 

Прикачени файлове:

application/msword MA_MO_MPA_23_02_2014.doc - 156 KB

application/msword MANatSecurity_23_02_2014.doc - 152 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document BA_Evropeistika_23_02_2014.docx - 131 KB

application/msword BA_MO_23 _02_2014.doc - 162 KB